Växamodellen – vad betyder det?

Växamodellen
Växamodellen skapar möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas. När vi satsar tid, energi och resurser på personlig utveckling kan den ämnesbetonade pedagogiken bedrivas effektivare. Växamodellen integrerar två av förskolans viktigaste mål: att barnet utvecklar kunskaper, och att barnet utvecklas som individ.

Kunskap, hälsa och personlig utveckling i centrum
Med Växamodellen utvecklar barnet kunskap om samarbete i grupp, hur jag fungerar i olika situationer och hur jag lär mig. Växamodellen bidrar positivt till fysisk hälsa genom rörelse och uteaktiviteter; psykisk hälsa genom stärkt självkänsla, mod och företagsamhet; psykosocial hälsa genom stärkta kamratrelationer; och social hälsa när sammanhållningen i gruppen stärks.

Kroppsuppfattning, kroppskontroll och upplevelser
En av grundbultarna i Växamodellen är aktivitet och rörelse. Att röra på sig, träna koordination och kroppsuppfattning är en viktig del av barns utveckling. Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar också koncentrationen, och det har stor betydelse för barnets självuppfattning. Genom fysisk aktivitet förbättras uthållighet och barnets förmåga att skärpa sin egen uppmärksamhet. Man blir medveten om sig själv och andra, både fysiskt och psykiskt. Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av begrepp och färdigheter. Barns tankar utvecklas genom att de själva får uppleva, att de får se, känna och höra. Barnen behöver sina upplevelser så att deras språk och tankar kan utvecklas vidare.

Att leka ute minskar stress hos barn visar flera forskningsresultat - barn mår helt enkelt bra av att vistas utomhus!