Vad serverar ni för mat?

Maten är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att ge barn bra förutsättningar för att utvecklas. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig. Bra matvanor och daglig fysisk aktivitet bevarar och främjar god hälsa. Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt får förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Socker, nej - naturligt fett, ja!
Vi serverar inte socker, sylt eller sötade drycker och försöker undvika tomma kolhydrater utan näring. Dock bakar vi en tårta och serverar ekologisk saft på våra terminsavslutningar. Vi serverar alltid smör (Bregott ekologiskt), ekologisk mellanmjölk och yoghurt, och avstår helt från lightprodukter - naturligt smakar godast! Vi har självklart också ekologisk frukt - utan rester av bekämpningsmedel. Barn är i en utvecklingsfas där kroppen är mer känslig för kemikalier, och de äter också mer frukt i förhållande till sin kroppsvikt och får därmed högre exponering. Fulfrukt är no-no!

Vår SMART-modell

Större andel vegetabilier
Det går åt mycket mer resurser för att producera kött än för att producera vegetabilier som ärtor, bönor och linser. På förskolan arbetar vi inte för att minska på antalet serveringstillfällen av kött, utan istället med att öka andelen vegetabilier i måltiden som helhet. Grönsaker ingår som en naturlig del i alla måltider och erbjuds i sådan mängd att det är möjligt att äta enligt tallriksmodellens proportioner. För att främja en ökad andel vegetabilier serverar vi helt vegetariska lunchmåltider minst en gång per vecka.

Mindre andel ”tomma kalorier”
”Tomma kalorier” är mat som innehåller mycket kalorier i form av fett och socker, men som har lågt eller inget innehåll av näringsämnen. När mängden tomma kalorier som konsumeras blir stor, ökar risken för att vi inte ska få i oss tillräckligt av den näring våra kroppar behöver. Konsumtionen av ”tomma kalorier” är också ett resursslöseri för både miljö och ekonomi. Vi eftersträvar att erbjuda hälsofrämjande lunch och mellanmål. Då utrymmet för tomma kalorier är så litet, överlåter förskolan helt det utrymmet till föräldrarna/fritiden. Vid födelsedagar och andra festligheter fokuserar vi i första hand på aktiviteten istället för att fira med fokus på mat.

Andelen ekologiskt ökas
KRAV-märkt mat produceras utan bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket stödjer utvecklingen mot en giftfri miljö och kretsloppsjordbruk. Märket är en garanti för att maten är ekologiskt odlad och att det tas större hänsyn till djurens naturliga beteenden. Valet av KRAV-märkt mat är extra motiverad för importerade varor, och vi trycker på våra leverantörer för att välja KRAV-märkta råvaror.

Rätt kött och grönsaker
Gris och kyckling föds upp på spannmål (kraftfoder) och konkurrerar på det sättet med människofödan. Lamm och nöt är betande djur som kan födas upp på hö och ensilage och hjälper på så sätt till att bevara våra beteshagar. Betande djur är en förutsättning för bevarandet av odlingslandskapets artrikedom. För hälsan och miljön är det bra att äta kött, men i måttliga mängder. Med rätt köttval avses en rimlig blandning av olika köttslag. Vi serverar en blandning av olika köttslag, i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. För att kvalitetssäkra järninnehållet serveras varannan vecka en extra ”järnrik-måltid”.
Grövre grönsaker och rotfrukter ska i första hand väljas då de ger mer näring och är mer resurssnåla än salladsgrönsaker. Genom att även säsongsanpassa inköpen, ökar andelen frilandsodlade grönsaker, vilket är bättre för miljön än växthusodlade. För miljön eftersträvas att de vegetabilier som serveras ska vara säsongsanpassade och med fördel även ekologiskt odlade. Tyngdpunkten vid servering ligger på rotfrukter och grövre grönsaker som vitkål och morot. Dekorationsgrönsaker som isbergssallad, gurka och tomat serveras endast under säsong.

Transportsnålt
En hel del av det vi äter i Sverige importeras från olika delar av jordklotet. Transporternas omfattning är en del av matens miljöpåverkan som ganska enkelt kan påverkas. Genom att välja mat som inte rest så långt, kan utsläppen av klimatpåverkande gaser minskas. Genom att säsongsanpassa inköpen, ökar andelen närproducerad mat vilket ger mindre transporter. Vi gör aktiva val, för att minska användning av varor med omotiverat långa transporter.

Smart, eller hur!

Grönsaksutmaningen
Ibland kan det vara lite svårt att få barn att äta grönsaker... Barn är generellt mer känsliga för smaker och lukter än vuxna. Preferensen för söt smak är medfödd och redan som små tycker vi om det som är sött, men måste lära oss att tycka om det som smakar surt och beskt. Det är också svårare att introducera nya smaker efter två års ålder. I förskoleåldern kan det behövas upp till tio presentationer av nya smaker innan den blir accepterad - det gäller alltså att inte ge upp.

Vi har tagit fram Grönsaksutmaningen - ett roligt och pedagogiskt sätt att lära barn att äta grönsaker. Behöver ditt barn en "morot" kanske ni kan göra en rolig aktivitet tillsammans när alla kryss är ifyllda. Ladda ner Grönsaksutmaningen och börja kryssa redan till middagen idag!

Ladda ner Paprica klubbens app!
ICA har tagit fram en app som är lite kul med frukt- och grönsaksspel, gröna sagor med Grönis, Gulis matskola om frukt och grönt, Paprica-sången, och Rödis goda recept. Kul i väntan på middag och mellanmål!

Bli kemikaliesmart!
Att vara kemikaliesmart innebär att göra smarta val för giftminimering inom ett antal områden. Det handlar om goda vanor till exempel när man väljer produkter, men även goda vanor som man kan införskaffa utan att behöva spendera en enda krona men som gör stor skillnad! Besök den här bloggen för att få konkreta tips på saker man kan göra och på så sätt påbörja resan till en mer kemikaliesmart vardag för hela familjen.