Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig del i förskolans arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande, vilket tydligt uttalas i läroplanen Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Schoolsoft
I Växa får du som vårdnadshavare tillgång till ett smidigt och säkert verktyg på webben som heter Schoolsoft. Detta verktyg gör det lätt för pedagoger och föräldrar att samarbeta kring mål, planer och dokumentation.

Vad är Schoolsoft?
Schoolsoft är en gemensam arena som både barn, vårdnadshavare och pedagoger känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.

Varför använder vi Schoolsoft?
Genom Schoolsoft blir barnets och gruppens utveckling synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Vårdnadshavare kan ta del av vad som sker i förskolan, och fånga upp barnens tankar och reflektioner hemma. Pedagogerna får också underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Hur använder vi Schoolsoft?
Pedagoger dokumenterar gruppens och barnens utveckling, direkt från lärplatta eller laptop. Allt kopplas enkelt till läroplan och mål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla kan se. Vårdnadshavare kan enkelt logga in på laptop, läsplatta eller mobil. Schoolsoft finns också som app att ladda ner till iPhone och Android - kan det bli enklare?

Förväntansdokument
Grunden för en bra förskola, för både barn, vårdnadshavare och pedagoger är öppenhet, tydlighet och dialog. Därför har vi tagit fram ett förväntansdokument som enkelt och tydligt uttrycker vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av oss på förskolan, samt vad vi pedagoger förväntar oss av dig som vårdnadshavare.

Föräldramöten
Varje termin har vi ett föräldramöte där vi informerar om verksamheten och berättar om kommande aktiviteter. Vi presenterar också nya barn och ev nya pedagoger/vikarier i förskolan.

Utvecklingssamtal
Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet och det är ett bra tillfälle att prata om barnets utveckling och verksamheten. Inför utvecklingssamtalet är det bra att vara förberedd som vårdnadshavare - här delar vi med oss av goda råd från John Steinberg.