Utvecklingssamtalet

Så förbereder du dig som förälder
Visst känns det högtidligt att få höra att 3-åringen är empatisk och lösningsorienterad. Men om du brukar känna att du inte får svar på det du undrar över, kan det vara bra att förbereda ett litet batteri med frågor i förväg. John Steinberg som har doktorerat i pedagogik och som ibland kallas för ”pedagogdoktorn”, har skrivit böcker om både utvecklingssamtal i förskolan och i skolan.
– Förbered tre till fem frågor som du vill ha svar på. Man kan till exempel fråga om när barnet mår som bäst – vad gör hon eller han då? När lär sig barnet nya saker och hur går det till? Inom vilka områden är barnet bra på att samarbeta? Finns det något område i samspelet med andra som kan utvecklas? säger John Steinberg.
Det kan även vara bra att prata med ditt barn innan om det är något speciellt som han eller hon vill ta upp. Det får barnet att känna sig sedd och utvecklingssamtalet kan bli mer givande för alla.

Våga berätta om problem
En känslig bit med utvecklingssamtalet kan förstås vara om man själv har kritik mot hur pedagogerna jobbar. Kan man ta upp den utan att trampa på tårna? Många vill inte riskera att pedagogen får en tagg i sidan mot barnet om man själv framstår klumpig eller obekväm. Men John Steinberg anser att man visst ska kunna framföra det man är kritisk till – det gäller bara att göra det på ett bra sätt.
– Vissa saker ska man förstås inte ta upp om barnet är med. Men annars kan man så klart berätta om problem man ser. Ett bra sätt att ta upp kritik är att inleda med något man har funderat över och fråga hur pedagogerna arbetar med det. Då blir kritiken inte utpekande. Man kan till exempel fråga hur pedagogerna jobbar för att få ordning på gruppen eller med barn som är utanför.

80 % positivt
För de föräldrar som brukar känna sig nedslagna efter utvecklingssamtalen, kan det vara bra att känna till att riktlinjerna från Skolverket säger att de ska hållas i ”positiv anda”. Det bra ska vara det centrala, pedagogen ska kunna berätta om när barnet mår och lär sig som bäst. Om man som förälder upplever att det negativa tar överhand, kan man försöka styra tillbaka fokus till det som fungerar. Ett effektivt sätt att vända på samtalet är att fråga hur pedagogerna kan se till så att barnet oftare hamnar i situationer som han eller hon klarar av och mår bra av, tipsar John Steinberg som menar att minst 80 procent av samtalet ska vara positivt.
Ytterligare ett tips inför utvecklingssamtalet är att föräldrarna ska lyfta fram sidor hos barnet som pedagogerna inte känner till. Utvecklingssamtalen blir både bättre och mer levande när de inte bara handlar om de uppsatta målen som de annars kretsar kring. Samtalen är ett bra tillfälle att få input hemifrån om saker som föräldrarna oroar sig över eller om sådant som de vet att barnet är duktig på. Då kan pedagogerna försöka få in det mer i verksamheten.
Efter ett givande utvecklingssamtal ska man känna sig glad och hoppfull, anser John Steinberg. Det ska vara höjdpunkter - det ska vara roligt att höra hur det går för barnen, vad de har gjort och sagt i förskolan.

7 konkreta tips

  • Förbered mellan tre och fem frågor du vill ha svar på
  • Fråga ditt barn om det är något hen vill att du tar upp
  • Om du är kritisk till något – var undrande istället för utpekande. Då får ni ett bättre samtal kring problemet
  • Ifall pedagogen tar upp något som inte fungerar kring ditt barn – be om exempel om det känns otydligt!
  • Diskutera hur förskolan ska jobba för att det som är problematiskt ska fungera bättre
  • Berätta om vad ditt barn tycker om att göra på fritiden så att pedagogens bild blir mer komplett och rättvisande
  • Följ upp! Vänta inte med dina frågor till nästa utvecklingssamtal. Ta upp det ni diskuterat redan efter några veckor

Tips från familjeliv.se