Språk och läsförståelse

På Växa introducerar vi språk och läsförståelse redan från start, och lägger grunden för barnets språkutveckling genom att fokusera på ordkunskap. I vardagssituationer pratar vi om det som sker, vi förstärker med bilder och tecken och gör ord och meningar mer begripligt för barnet. I våra samlingar ger vi alla barn språkutrymme, och vi experimenterar med språk i olika former, vi sjunger sånger, dans och rörelse, och tränar rim och ramsor.

Du, jag och språket
Vi läser böcker tillsammans med barnen, och vi väljer böcker med ett rikt språk och uttrycksfulla bilder. Vi pratar om bilder och bearbetar vad som händer i berättelsen, och vi reflekterar över hur vi kommunicerar med varandra. Vi utgår alltid från leken som kunskapskälla - läsningen blir en lek när vi lever oss in i sagor och berättelser, tolkar känslor och skeenden, och vi lyssnar och uppmuntrar barnet att i ord ge uttryck för sina egna tankar och känslor. Tillsammans bygger vi trygghet i det egna jaget, barnet utvecklar kunskaper om hur jag fungerar i olika situationer och hur jag lär mig, och bygger upp en stabil ordkunskap.