Matematik i förskolan

 

På Förskolan Växa arbetar vi medvetet med att synliggöra matematiken i verksamheten varje dag - vi leker med former, tal, figurer och mönster; vi bygger, sorterar och konstruerar; vi mäter, väger och jämför; och vi reflekterar över vad vi lär oss. Inte minst är utemiljön i skogen och naturen ett bra tillfälle att öva matematik; vi plockar pinnar och kottar, hittar former, figurer, och mäter och jämför. Matematik finns också med i våra äventyr, där ett uppdrag kan vara att samla ihop 12 pinnar lika långa som sin egen underarm och skapa fyra trianglar runt en hög med kottar så att det blir en stjärna. Vilken lycka när vi är klara - samarbete, glädje och kunskap!