Förskolan Växa

När vi grundade Förskolan Växa 2014 ville vi skapa en förskola där hälsa och personlig utveckling går hand i hand med förskolans uppgift att lägga grunden för ett livslångt lärande. All erfarenhet visar att när barn är friska, trygga, öppna och glada är de som mest mottagliga för ny kunskap och nya intryck - det är då de lär sig bygga relationer och samarbeta. Växa ger barnen goda utvecklingsmöjligheter, upplevelser och aktiviteter i trygga, utmanande miljöer. Leken är barnets viktigaste redskap för utveckling och lärande, därför har leken en central plats i vår verksamhet. Vår småskalighet innebär också att barnen upplever närhet och omsorg från engagerade och kompetenta pedagoger.

Växamodellen gör barn starka
Att röra på sig, träna koordination och kroppsuppfattning är viktiga delar av barns utveckling – och inte minst en stor källa till glädje. Att må fysiskt bra skärper också koncentrationen, och har betydelse för barnets självuppfattning. Genom fysisk aktivitet förbättras uthållighet och uppmärksamhet hos barnet, och rörelse är en del av Växamodellen. Vi vill också ge barn möjlighet att hitta sin upptäckar- och skaparglädje i naturen, utveckla kunskap att handla efter allemansrätten och värna vår gemensamma miljö. Det tycker vi är en bra grund att stå på!

Hälsofrämjande arena 
Vi ser förskolan som en hälsofrämjande arena med möjlighet att skapa miljöer där barn lär för livet. Fysisk aktivitet, utevistelse, näringsrik kost och ett långsiktigt hälsopedagogiskt arbete bidrar till att främja lärandet och att grundlägga goda vanor redan från start. Vi vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, vi tillämpar ett hälsofrämjande ledarskap och involverar barn, föräldrar och medarbetare i vårt hälsofrämjande arbete.

Vi fyller inte någons fickor - vi återinvesterar vinsten i verksamheten
Växas förskolor drivs av engagerade pedagoger med viljan att utveckla en pedagogisk verksamhet med hälsa och personlig utveckling i centrum. Vi arbetar mot ett gemensamt mål, med ansvar och utrymme att förändra, förbättra och utveckla den egna verksamheten. Våra pedagoger är både ägare och anställda, vilket säkrar hög kvalitet, personligt engagemang och kontinuitet. Det skapar utrymme för utveckling, nya tankar och egna initiativ. Idén är enkel - hälsa, kunskap och personlig utveckling.

Växas verksamhet finansieras av den kommunala förskolepengen och det kostar inget extra för dig som förälder att låta ditt barn gå i våra förskolor.

Välkommen till Växa - inte bara en förskola!